Покана за участие в Регионален форум по НП „Иновации в действие“, Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“

Изх. №РУО1-11724/10.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 25 и 26 април 2024 г. във 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” ще се проведе Регионален форум на тема „Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота“ по Националната програма „Иновации в действие“, Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“.

Ръководството на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, в партньорство с РУО – София-град, Ви отправя покана да участвате в събитието.

На форума ще бъдат наградени класираните на проведения конкурс за педагогически практики, свързани с кариерното ориентиране на учениците, на тема „Кариерен светофар“.

За участие в събитието е необходимо да се регистрирате до 19.04.2024 г. на посочения линк.

Приложение:

  1. Предварителна програма.
  2. Формуляр за регистрация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД