Покана за участие в Световната седмица по предприемачество (14-21.11.2022 г.) от Джуниър Ачийвмънт България

Изх. № РУО1-40099/07.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Джуниър Ачийвмънт с вх. №РУО 1-39711/02.11.2022 г. Ви уведомявам, че предстои 15-то издание на Световната седмица на предприемачеството в периода 14-21.11.2022 г.

Джуниър Ачийвмънт България е домакин за страната ни от самия старт на инициативата през 2008 г., в рамките на която училищата се включват с разнообразни събития, насърчаващи предприемчивостта на младите хора – иновационни лагери, открити уроци и др.

За допълнителна информация може да се свържете с координатора на инициативата: Ивайло Иванов, тел. 02/989 43 61, имейл: [email protected]

Моля да сведете информацията за инициативите до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

Писмо-покана от Милена Стойчева – изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-947/24.10.2022  г.

на министъра на образованието и науката/