Покана за участие на учениците от випуск 2022 г. в медийно събитие

Изх. № РУО1-14695/15.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14657/15.04.2022 г., Ви уведомявам, че ръководството на СО на БЧК и Мото Пфое организират медийно събитие на 19 април 2022 г. от 11:00 часа в Литературен клуб „Перото“, НДД, гр. София, като канят за участие учениците от випуск 2022 г.

Мероприятието ще постави началото на кампанията „С тениска на бала„, която за девета година  ще подкрепи със стипендии абитуриенти без родители, за да продължат образованието си във висши училища.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД