Покана за участие на ученици в проект „Ученици за споделено бъдеще“

Изх. № РУО1-14671/15.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14480/14.04.2022 г., Ви уведомявам, че  Ученическият съвет на 18 СУ „Уилям Гладстон“ работи по проект „Ученици за споделено бъдеще“, финансиран по програма „София – град на младите и активните“ на Столична  община, и желае да покани като активни участници в училищния живот на София повече свои връстници от VII до XII клас.

Желаящите да се включат в мероприятието е необходимо да попълнят анкета, която е част от проекта  „Ученици за споделено бъдеще“ на

https://forms.gle/wBU72JoCtFrKcfn27

За допълнителни въпроси – Даниела Бояджиева, председател на УС на 18 СУ, имейл: [email protected].

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД