Покана за уъркшоп

Изх. №РУО1-17036/09.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-16826/05.05.2022 г. Ви уведомявам, че Mini Art Foundation и Народно читалище „Ромски таланти 2016“ организират уъркшоп с участието на Иван Шопов – композитор и музикант, Мартин Пенев – сценограф и световната шампионка по юнисайкъл Галина Риом-Ройбек.

Събитието ще се проведе на 11 май 2022 г. от 14 до 18 часа в залата на Народно читалище „Ромски таланти 2016“, бул. „Възкресение“ №151, кв. Факултета (в двора на 75. ОУ „Тодор Каблешков“).

Допълнителна информация за програмата може да намерите на адрес: https://www.facebook.com/events/1057171014879330.

Моля да сведете до знанието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1371/04.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град)