Покана за фестивал “Демократична мозайка. Сцена на гражданското общество“

Изх. № РУО1-29056/13.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо от Национален младежки форум и Форум Гражданско участие, с вх. № РУО1-28382/11.09.2023 г., Ви отправям покана за участие в първото издание на фестивал “Демократична мозайка. Сцена на гражданското общество“, който ще се проведе на 17  септември от 10.00 ч. до 17.00 ч под куполите на Софийското ларго. Събитието се организира в партньорство със Столична община, Министерство на младежта и спорта и Регионален исторически музей-София. Фестивалът ще има разнообразна програма, включително: 1. Изложение на граждански и младежки организации, по време на което децата и младежите ще могат да се запознаят с общественополезната дейност на повече от 30 сдружения и фондации и по какъв начин тя подкрепя различни части от нашето общество. 2.  Интерактивни семинари и работилници, в които децата и младежите ще могат да участват. 3. Дискусионни панели, свързани с ключови за демокрацията теми: гражданско участие, развитие на общности, участие на гражданите при вземане на решения и други, в които децата и младежите ще могат да споделят своето мнение. Входът е свободен.

При въпроси, можете да се свързвате с организаторите на фестивала на имейл [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД