Покана и информация за „Базар на професиите“, 24-25.11.2023 г., София Тех Парк

Изх. № РУО1-29854/19.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-29472/15.09.2023 г. Ви уведомявам, че в периода 24-25.11.2023 г. ще се проведе деветото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на глобалния договор на OOН. Присъствената част на събитието ще бъде в София Тех Парк, а най-интересните панели ще бъдат излъчвани в интернет и ще бъдат със свободен достъп за деца и младежи от цялата страна.

„Базар на професиите“ е най-голямото публично изложение за представяне на професии от компании и професионалисти. На събитието деца и младежи имат възможността да се запознаят както с традиционни и значими за обществото професии като лекар, учител, журналист, така и с „професии на бъдещето“. В програмата са включени лекции, работилници и щандове, на които учениците могат да се докоснат до дейността на компаниите. И тази година базарът ще даде възможност за срещи с кариерни консултанти, специализирани в работата с младежи. Предвиждат се и актуални панелни дискусии – навлизането на изкуствения интелект и неговия ефект върху професиите на бъдещето, дуалното професионално обучение, младежите – предприемачи.

Събитието ще бъде с вход свободен и може да бъде посетено организирано от паралелки и класове, и самостоятелно от ученици и техните родители.

Пълната програма с лектори, професии, компании, както и форма за регистрация ще бъдат публикувани  в средата на ноември на: www.unglobalcompact.bg .

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД