ПОКАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКА ЗА РАБОТА С УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ КЪМ ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Изх. № РУО 1 25027/ 18.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращам Ви покана и информация за откриването на Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД