Покана онлайн конференция „Как управляваме училищната промяна“

Изх. № РУО 1-30210/29.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Заедно в час“ с вх. № РУО1-29917/27.10.2020 г., Ви уведомявам, че на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 13:30 ч. ще се проведе онлайн конференция „Как управляваме училищната промяна“.

Четири различни училища от София разказват как продължават своята цялостна промяна с прилагането на целенасочени управленски практики и стратегии.

Конференцията е финалната част на Проект „От визия към резултати“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020 от фондация „Заедно в час“ и целта й е да се споделят равносметката и научените уроци за това кои от управленските практики са били най-полезни за училищата и как мислят да продължат да ги прилагат в своята работа.

Необходима е предварителна регистрация на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSche9t3tyfGKLiA6yyhpmjGflmtEbmMvNInnO5sJsxBMlAL5Q/viewform

Подробната програма на събитието може да видите тук: https://zaednovchas.bg/wp-content/uploads/2020/10/konferentsia-_ot-vizia-kam-rezultati-faza-2_-29.10.2020-13-30-16_00.pdf?utm_source=Teachers+and+Schools&utm_campaign=e4a509c793-mailchimp-Teachers-Newsletter-2-30.9.20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_77ec4fac95-e4a509c793-371666265&mc_cid=e4a509c793&mc_eid=9a8f6c2276

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД