Покана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) за безплатна онлайн Финансова академия за ученици от 11 и 12 клас

Изх. № РУО1-7240/11.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма с вх. №РУО1-6430/07.02.2022 г. и вх. №РУО1-6485/07.02.2022 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира безплатна Финансова академия за ученици от 11 и 12 клас, с която си поставя амбициозната цел да ги потопи в необятния свят на финансите и да ги срещне с едни от големите и успели имена в сектора.

Финансовата академия започва на 21 февруари и ще продължи до 25 февруари 2022 г., а занятията в нея ще се провеждат всеки ден от 15:00 ч. За да даде възможност на ученици от цялата страна да се включат, ВУЗФ ще проведе безплатната академия онлайн, но с предварителна регистрация на e-mail: [email protected]

Подорбна информация за събитието е отразена на:

https://vuzf.bg/events/predstoyashti/vuzf-startira-bezplatna-onlayn-finansova-akademiya-za-uchenitsi-ot-11-i-12-klas-na-21-fevruari

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-385/09.02.2022 г. на началника на РУО – София-град/