Получаване на изпитни комплекти и материали за ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-30930/17.08.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 18.08.2022 г. (четвъртък) в заседателната зала на РУО – София-град, 5. етаж, ще получите изпитните комплекти и материали за провеждане на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.

При невъзможност за получаване на изпитните комплекти и материалите от директора на училището, моля същите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

 

Приложение: 1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИВАН ЙОВЧЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-711/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката)