Получаване на изпитни комплекти и материали за ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-25628/16.08.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 18.08.2023 г. (петък) в заседателната зала на РУО – София-град, 5. етаж, ще получите по график изпитните комплекти и материали за провеждане на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2022/2023 г.

При невъзможност за получаване на изпитните комплекти и материалите от директора на училището, моля същите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

 

Приложение: 1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД