ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Изх. № РУО1-28911/09.10.2019 г

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ

ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105 -348/08.10.2019 г., с вх. № РУО1-28782/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че с оглед на предстоящите местни избори Централната избирателна комисия провежда информационна кампания, с която напомня, че всеки пълнолетен гражданин на Република България има право да упражни своя глас.

На 27 октомври  2019 г. и учениците, навършили 18 години ще могат да изберат общински съветници и кметове. Централната избирателна комисия е подготвила информационни материали, с които да  бъдат информирани учениците,   гласуващи за първи път.

Материалите следва да се получат на 11.10. 2019 г./ петък/  и на 14.10. 2019 г. /понеделник/ от 10.00 до 12.00  ч. и от 14.00 до 16.30 ч. – ст. №  422 на IV етаж – РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД