Получаване на книги „Ние букви сме добрички 30 братя и сестрички“ на Недялко Йорданов от директорите на столичните държавни и общински училища, в които се провежда обучение в I клас

Изх. № РУО1-38226/19.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В I КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-37119/11.11.2021 г. Ви уведомявам, че в РУО – София-град са получени книги „Ние букви сме добрички 30 братя и сестрички“ на Недялко Йорданов.

Осигурени са книги за всяка паралелка от държавните и общинските училища, в които се провежда обучение в I клас.

Моля да създадете организация за получаването им, което ще се извърши в РУО – София-град – IV етаж, стая № 422, в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД