Получаване на материали за ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.

Изх. №

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 12.05.2022 г. (четвъртък ) и 13.05.2022 г. (петък), в 113 СУ „Сава филаретов“ (бул. „Тодор Александров“ №177), ще получите изпитните материали за ДЗИ и консумативи за ДЗИ, съгласно приложения график. Подходът за училището е от ул. „Найчо Цанов“ и по изключение ще бъде отворен входът за паркиране в двора на училището.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика.

Приложение:

  1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД