Получаване на материали за ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-14195/07.05.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 09.05.2024 г. (четвъртък) и 10.05.2020 г. (петък), в 113 СУ „Сава Филаретов“ (бул. „Тодор Александров“ №177), ще получите изпитните материали за ДЗИ и консумативи за ДЗИ, съгласно приложения график. Подходът за училището е от ул. „Найчо Цанов“ и по изключение ще бъде отворен входът за паркиране в двора на училището.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика.

Приложения:

  1. График 09.05.2024 г.
  2. График 10.05.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образованието и науката/