Получаване на пликове за НВО в X клас на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-14767/12.05.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО В X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 13.05.2021 г. (четвъртък) и на 14.05.2021 г. (петък) в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – бул. „Ситняково“ №21, всички училища, които провеждат ДЗИ ще получат и пликове за НВО в X клас, съгласно графика за получаване на материали за ДЗИ, който е публикуван на сайта на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-14470/11.05.2021 г.

Всички останали училища, в които ще се провежда НВО в X клас, но не провеждат ДЗИ, ще получат пликове за НВО в X клас на 14.05.2021 г. (петък) в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – бул. „Ситняково“ №21, от 15:30 часа до 17:30 часа.

Подходът за училището е от ул. „Кутловица“ и по изключение ще бъде отворен входът за паркиране в двора на училището.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, те следва да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графиците. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД