Получаване на помощни материали за НВО по в VII клас по БЕЛ, математика и чужд език.

Изх. № РУО 1-15817/20.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 31 май 2021 г. в 73 СУ „Владислав Граматик“ – ул. „Георги Измирлиев“ № 2 /актова зала/, следва да получите помощните материали за провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ, по математика и по чужд език /малък плик за идентификационната бланка, плик за листа за отговори, плик за индивидуалната изпитна работа на ученика, плик с дъно за пликовете с индивидуалните работи на всички ученици от изпитната зала/.

Материалите могат да бъдат получени и от упълномощено от Вас лице, включително от председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в VII клас, при точно спазване на определения график.

При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени противоепидемичните мерки.

Приложение:

  1. График.

                                                                                           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД