Получаване на помощни материали за НВО в VII клас по БЕЛ, математика и чужд език

Изх. № РУО1-19311/25.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30 май 2022 г. в 73 СУ „Владислав Граматик“ – ул. „Георги Измирлиев“ № 2, /актова зала/, следва да получите следните помощни материали (малък плик за идентификационната бланка, плик за листа за отговори, плик за индивидуалната изпитна работа на ученика, плик с дъно за пликовете с индивидуалните работи на всички ученици от изпитната зала), необходими за провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ, по математика и по чужд език.

Достъпът до актовата зала на училището ще става само от ул. „Силиврия“.

Материалите могат да бъдат получени и от упълномощено от Вас лице, включително от председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в VII клас, при точно спазване на определения график.

Приложение:

  1. График.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД