Получаване на помощни материали за НВО в VII клас по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-12632/02.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 08 юни 2020 г. във 22 СЕУ „Г. С. Раковски“ – бул. „Витоша“ № 134 /физкултурен салон/, следва да получите помощни материали (малък плик за идентификационната бланка, плик за листа за отговори, плик за индивидуалната изпитна работа на ученика, плик с дъно за пликовете с индивидуалните работи на всички ученици от изпитната зала), необходими за провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ и по математика.

Материалите могат да бъдат получени и от упълномощено от Вас лице, включително от председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в VII клас, при точно спазване на определения график. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени противоепидемичните мерки.

Приложение: график.

                                                                                           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД