Получаване на помощни материали и изпитните комплекти за НВО в X клас по БЕЛ, математика и чужд език

Изх. № РУО1-16997/06.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 08.06.2023 г. в 17. СУ „Дамян Груев“, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ №64, ще получите помощни материали /плик с дъно за индивидуалните работи на учениците в изпитните зали/ и изпитните комплекти, необходими за провеждане на НВО в X клас по БЕЛ, по математика и по чужд език.

Помощните материали и изпитните комплекти могат да бъдат получени и от упълномощено от Вас лице, при точно спазване на приложения график.

Приложение:

  1. График.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД