Получаване на помощни материали и изпитните комплекти за НВО в VII клас по БЕЛ, математика и чужд език

Изх. № РУО1-19049/10.06.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 14.06.2024 г. в 113 СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177, /стола на училището/, ще получите помощни материали (малък плик за идентификационната бланка, плик за листа за отговори, плик за индивидуалната изпитна работа на ученика), плик с дъно за пликовете с индивидуалните работи на учениците в изпитните зали) и изпитните комплекти, необходими за провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ, по математика и по чужд език.

Достъпът до училището с автомобил е възможен откъм ул. „Найчо Цанов“.

Помощните материали и изпитните комплекти могат да бъдат получени и от упълномощено от Вас лице, при точно спазване на приложения график.

Приложение:

  1. График.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД