Получаване на програмите по ЗИП/СИП

Изх.№РУО1-23945/11.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че на 14.05.2020 г. от 14:30  до 15:30 часа от старши експерта ОСО за Вашия район и старши експерта по ПОО ще получите учебните програми за ЗИП/СИП за XII клас за учебната 2020/2021 година.

Старши експерт Район
Ваня Станчева

стая 515

Банкя

Възраждане

Искър

Лозенец

Нови Искър

Слатина

Вилма Доминикова

стая 512

Витоша

Илинден

Красна поляна

Младост

Студентски

Триадица

Боянка Кънева

стая 515

Връбница

Надежда

Оборище

Панчарево

Подуяне

Сердика

Кристина Габровска

стая 506

Изгрев

Кремиковци

Овча купел

Красно село

Средец

Люлин

Инж. Златка Иванова

стая 410

Професионални гимназии

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД