Получаване на протоколи от НВО В IV, VII и X КЛАС

Важно!!!

Изх. № РУО1 – 20476/29.06.23г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА НВО В IV, VII и X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30.06.2023 г. от 09:00 до 13:00 часа – в заседателната зала, ет. 5 в РУО – София-град, ще получите протоколите с окончателните резултати на учениците, явили се на НВО в IV, VII и X клас за учебната 2022/2023 г., генерирани от Единната информационна система за изпити и прием.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД