Популяризиране на информация за песента „Век на изкуствен интелект“

Изх. № РУО1-17253/ 29.05.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-16691/23.05.2024 г. Ви представям първата българска песен, посветена на изкуствения интелект, в клипа на която участват столични училища. Песента „Век на изкуствен интелект“ е новосъздадено музикално произведение с подкрепата на Фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ на Музикаутор от сесия 2023. Тя е класирана сред 74 проекта на 130 български творци в категорията „Популярна музика“.

Клипът на песента (https://www.youtube.com/watch?v=XMjIFX1d6m0) е илюстрация на тематичното ѝ съдържание чрез три истории за връзката на трите поколения, за които се пее в песента, с изкуствения интелект:

– Поколението Х на класните ръководители, които трябва да подкрепят своите ученици от дигиталното поколение в стремежа им да развиват личностните си умения чрез ученическото самоуправление. В клипа е показан сборникът с добри практики „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“, който е създаден по проект на Фондация „Институт за информални иновации“ от учебната 2021/2022 година с участието на 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“, 50. ОУ „Васил Левски“ и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“.

– Поколението Y на родителите, които учат децата си как да оцеляват в екстремална среда без помощта на електронни устройства и изкуствен интелект.

– Поколението „Алфа“ на учениците, което е представено в ситуация на консултация за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и чрез информално учене.

Песента „Век на изкуствен интелект“ се изпълнява от Яна Галинова, по текст на Таня Желязкова-Тея, а музиката и аранжиментът са на Петър Попов. Сценарист, режисьор, оператор и монтажист на видеото е Валентин Чочанов. Песента е практическа реализация на политиката на Европейския съюз, изразена в „Препоръка на Съвета от 20.12.2012 г. относно валидирането на неформалното и информалното учене“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД