Популяризиране на информация за филма „Майка“

Изх. № РУО1-2360/30.01.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

 НА ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с №9105-17/27.01.2023 г., вх. №РУО1-2318/27.01.2023 г. относно популяризиране на информация за филма „Майка“, носител на четири награди от филмовия фестивал „Златна роза“, с режисьор и продуцент Зорница София Попганчева.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД