Популяризиране на програмата „Panda Labs“ на WWW България

Изх. № РУО1-29969/19.09.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-28760/12.09.2023 г. Ви уведомявам, че Програмата „Panda Labs“ на WWF България е насочена към подкрепа на ученици и младежи на възраст от 15 до 25 години, които активно се застъпват за постигане на целите на устойчивото развитие на страната ни, за опазване на дивата природа и за борба с климатичните промени.

Желаещите да участват в програмата могат да се регистрират в платформата: www.pandalabs.bg

Моля да сведете информацията за възможността за включване в програмата на учениците от повереното Ви училище.

 

Приложениe:

  1. Младежка иновационна програма на WWF България.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД