Популяризиране на програма „ЕкоУскорител“ – инициатива на Джуниър Ачийвмънт България

Изх. № РУО1 – 33055/11.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-32884/010.10.2023 г. Ви уведомявам, че на 16.10.2023 г. Джуниър Ачийвмънт България стартира второто издание на програмата „ЕкоУскорител“, в която могат да се включат ученици и младежи от 16 до 22 години.

Регистрация за участие може да бъде направена през https://forms.gle/UXhfbcJuzXceSvUG7 до 12.10.2023 г., в екип или индивидуално.

Целта на организаторите е чрез тази инициатива младите хора да инвестират свободното си време в дейност, която развива предприемаческото им мислене, да генерират иновативни идеи за решаване на проблема с пластмасовите отпадъци, да се срещнат с други младежи от цялата страна и да се научат да подхождат към всеки проблем като към възможност.

Програмата „Еко Ускорител“ ще се проведе в няколко етапа – интерактивен практически онлайн курс, еднодневен присъствен иновационен лагер, на който ще бъдат отличени 6 екипа, които ще получат покана за участие в петдневен еколагер. Най-добрите три от отличените шест отбора ще получат финансиране по 6 000 лв. за разработване на прототипи и тестване на идеята в реална среда.

Организаторите на инициативата предлагат повече информация на електронната си страница.

Моля да сведете информацията до учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката/