Популяризиране на условията за участие в математическо състезание „Забавна математика и състезание по безопасно движение „Движи се безопасно“

Изх. № РУО1-2735/30.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Благоевград с вх. № РУО1-2384/26.01.2024 г. Ви уведомявам, че по инициатива на ДГ „Пролет“- град Сандански, за седма поредна година ще се проведе математическо състезание „Забавна математика“ и състезание по БДП „Движи се безопасно“ за деца от четвърта възрастова група.

 

Приложения:

  1. Регламент за участие в математическо състезание „Забавна математика“, Регламент за участие в състезание по БДП „Движи се безопасно“, Декларации за съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД