Попълване на анкета относно дистанционното обучение

Изх. № РУО1-8482/16.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам Ви линк за анкета, инициирана от Европейския съюз сред държавите членки, която е свързана с дистанционното обучение. Попълването може да стане на 23 езика, сред които и български. Участието на учители, директори и други заинтересовани лица е доброволно. Предоставя се възможност България да сподели своя опит в тази ситуация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД