Попълване на база-данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование,  Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Изх. № РУО 1-34515/04.12.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през учебната 2020/2021 година РУО – София-град продължава да поддържа бази данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование,  Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на следните линкове:

  1. Предприемачество

https://forms.gle/Ufjr8K7E5JzKJwfaA

 

  1. Гражданско образование

https://forms.gle/AWJzTBfmds4xH5Ht8

 

  1. Здравно образование

https://forms.gle/EhRBEbnB18qEW9Y46

 

  1. Национален спортен календар

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQux9GQyOTjJgj_Ypdlap6qP1zqgo8cPpNAviUVHHypEpSA/viewform?usp=sf_link

 

  1. Националeн календар за изяви по интереси на децата и учениците

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7SxQkuVSA3aQirj4oH3JJZMi3Jww7drEtAtKv6EeFdzoH7g/viewform?usp=sf_link

 

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите, с които е участвало поверената Ви образователна институция, не по-късно от десето число на следващия календарен месец от провеждането им.

Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация в посочените линкове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД