Попълване на данни за дейности по професионална подготовка

Изх. № РУО1-18452/15.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПАРАЛЕЛКИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че през учебната 2022/2023 година РУО – София-град продължава да поддържа база данни за дейности по професионална подготовка.

С оглед гореизложеното, моля в срок до 26.06.2023 г. да попълните изискващата се информация за периода 01.01.-30.06.2022 г. на следния линк: https://forms.gle/EvJkfN9hjKsRur2M8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД