Попълване на информационна карта по БДП

Изх. № РУО1-18498/15.07.2020 г.

ВАЖНО!
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с анализ на данните за обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) Ви уведомявам, че в срок до 12:00 часа на 21.07.2020 г. трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да предоставите изискваната информация на следните линкове:

ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ: https://forms.gle/HA6ZUmyXHAQhLoUp6
ЗА УЧИЛИЩАТА: https://forms.gle/PYnMeB8MYbX4WyXD7

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД