Попълване на информационна карта по БДП

СРОЧНО! ВАЖНО!

Изх. № РУО1-19305/24.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА НУТИ, НУИИ „ИЛИЯ ПЕТРОВ“, 98. НУ, 20. ОУ, 41. ОУ, 120. ОУ, 139. ОУ, 202. ОУ, 44. СУ, 71. СУ, 95. СУ, ЧНУ „ФОТИ“, ИСПАНСКО УЧИЛИЩЕ, ЧОУ „ОТКРИВАТЕЛ“, ЧПГ „ЕВРОСТАНДАРТ“, ЧОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ЧПГИ, ЧПГИТЧЕ „ЕВКЛИД“, ЧОУ „РОНАЛД ЛАУДЕР“, ЧНУ „НАУКА ЗА ДЕЦА“, ЧОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ЧНУ „СВЕТИЛНИК“, ЧСУ „БЪЛГАРСКО ШКОЛО“, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ, ПЧАГ „УИЛЯМ ШЕКСПИР“, ЧОУ „ИЗГРЕВ“, ЧЕГ „ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ“, ЧОУ „АЗБУКИ“, ЧСУ „ОРФЕЙ“ И ЧПГ „БАНКЕР“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Обръщам внимание, че във връзка с  анализ на данните за обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП), с писмо с изх. № РУО 1-18498/15.07.2020 г. сте уведомени за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предоставяне на изискваната информация на следния линк: https://forms.gle/PYnMeB8MYbX4WyXD7

Срокът за подаване на информацията изтече на 21.07.2020 г.

С оглед гореизложеното, следва да подадете информацията до 17.00 ч. на  24.07.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  

СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1250/17.07.2020 г.

на министъра на образованието и науката/