Попълване на информационна карта по БДП

Изх. № РУО1-29789/  18.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с анализ на данните относно обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП), Ви уведомявам, че в срок до 12 часа на 24.10.2019 г. трябва задължително да предоставите информация, свързана с обучението по БДП на следните линкове:

ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:  https://forms.gle/v1uaoW4xByhDCwRLA

ЗА УЧИЛИЩАТА: https://forms.gle/sJT6WNsyyjSi352P7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)