Попълване на информация за учениците със СОП и консултантите, които ще се явяват на НВО –VII клас

Изх.№ РУО1-7931/09.04.2020 г.

 

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Днес (09.04.2020 г.) в срок до 17:00 часа моля да попълните и изпратите информация за учениците със СОП и консултантите от Вашето училище, които ще се явяват на НВО –VII клас.

Колеги, превид кратките срокове моля да  бъдете експедитивни и коректни в предоставянето на информацията.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAJAfJ9Vd4yODhXwH5Efm1x8WGNKYwBMOdqdBzCmLNFrSsFA/viewform

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД