Посещение на Ботаническата градина на БАН

Изх. № РУО1-13477/25.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 13255/ 24.04.2024 г. Ви уведомявам, че на 27 и 28 април 2024 г. Ботаническата градина към БАН ще бъде отворена за посетители от 10.00 до 16.00 часа. Тема на събитието ще бъде „Кухненската“ градинка, а на 27.04.2024 г. от 11.30 ч. ще има демонстрации на икебана.

Входът за тези 2 дни ще бъде безплатен.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД