Посещение на музей – парк „Мини България“

Изх. № РУО1-13646/11.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13354/10.05.2023 г. Ви уведомявам, че в гр. Велико Търново се намира туристическа дестинация – парк „Мини България, който може да бъде посетен от ученици от различни възрастови групи.

Паркът представлява колекция от миниатюри на сгради и местности, които имат отношение към историята на България и трасират нейния път през вековете.

За допълнителна информация: Димитър Спасов. тел. 0886444350; email: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД