Постъпила оферта за електронна поща в образованието „EduMail.bg“

Изх. № РУО1- 2431/29.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-34/24.01.2020 г., с вх. № РУО1 – 2017/24.01.2020 г., Ви уведомявам, че в МОН е постъпила информация, относно изпратена до училища оферта за електронна поща в образованието „EduMail.bg“, в изпълнение на мерките за информационна сигурност и защита на личните данни съгласно регламент (ЕС) 2016/679 и предложение за сключване на договор.

С оглед гореизложеното, Ви уведомявам, че офертата е изпратена от името на търговска организация и следва да се има предвид, че Министерството на образованието и науката не стои зад тази оферта и тя не е представена в отговор на цитираното писмо №9105-243/18.07.2019 г. относно стандартни оперативни процедури за управление на инциденти в сферата на мрежовата и информационна сигурност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД