Потвърждаване на информация за отсъствията в модул „Отсъствия“ на НЕИСПУО за месец януари

Изх. № РУО1- 4339/18.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че  в модул „Отсъствия“ на НЕИСПУО са заредени данните от АСП за деца и ученици, подлежащи на спиране на семейните помощи за деца за м. януари 2020 г.

Срокът за потвърждаване на отсъствията е до 25 февруари 2020 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД