Потвърждаване на отсъствия в Модул „Отсъствия на децата и учениците“

Изх. № РУО1- 35199/19.12.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Център за информационно осигуряване на образованието с вх. № РУО1 – 35137/18.12.2019 г. Ви уведомявам за следното:

Данните  подадени от Агенцията за социално подпомагане за ученици, на които предстои спиране на семейните  помощи за деца за месец ноември вече са достъпни за потвърждаване и подписване от Вас в раздел „Потвърждения към АСП“ в Модул „Отсъствия на децата и учениците“ на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Обръщам внимание потвърждаването трябва да се направи до 30.12.2019 г. (понделник).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД