„Походът на книгите“

Изх. № РУО1-5592/ 28.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-79/ 27.02.2020 г. на МОН Ви напомняме, че кампанията „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, цели повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, е обвързана с отбелязването на Международния ден на детската книга – 2 -ри април, и с Международния ден на книгата и авторското право – 23-ти април.

В рамките на кампанията детските градини и училищата от град София могат да организират събития като Известни българи четат на деца“, „Маратон на четенето“, срещи с писатели и изявени дейци на културата, конкурси, състезания и други инициативи.

Уведомяваме Ви, на 22 януари 2020 г. между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата е сключено Споразумение за сътрудничество, което дава възможност на всички детски градини и училища да реализират съвместни дейности с обществени библиотеки с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, на отношение към културата като цяло, придобиване на по-задълбочени познания за литературата.

Моля до 18 март 2020 г. да ни уведомите с какви конкретни инициативи Вашето образователно заведение ще се включи в кампанията „Походът на книгите“, като попълните следния формуляр:

https://forms.gle/yq1Sge5e3s3enyPc7

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД