Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Изх. № РУО1- 22559/02.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. с вх. № РУО1-22245/28.08.2020 г. приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата.

 

  1. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

С цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родителите следва посочените материали да бъдат достъпни на електронните страници на поверените Ви детски градини и училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г.

на  министъра на образованието и науката)