Правила за организиране и провеждане на Ученически игри и Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-30213/20.09.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-639/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2023/2024 г. и заповед № РД-09-640/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2023/2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД