Право на участие на ученици в национално финално състезание на СБНУ

Изх. № РУО1-29967/19.09.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29613/18.09.2023 г. Ви уведомявам, че за седемнадесета поредна година Сдружението на българските начални учители /СБНУ/ ще проведе Национално финално състезание за ученици I – IV клас.

Организатори на състезанието са СБНУ и Синдикатът на българските учители.

За допълнителна информация: www.sbnu.org, рубрика „Календар“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД