Празник на химията

Изх. № РУО1-854/10.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ежегодното провеждане на Празника на химията от Съюза на химиците в България в сътрудничество с Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерацията на научно-техническите съюзи и РУО-София-град, Ви уведомявам, че на 15 и 16 април 2022 г. в платформа Google Meet (или присъствено, в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната) учениците, желаещи да се включат в „Празника на химията“ ще имат възможност да участват в избрана от тях състезателна категория: постер; презентация или есе, като се състезават в три възрастови групи: Първа възрастова група: 5-7 клас; Втора възрастова група: 8-10 клас; Трета възрастова група: 11-12 клас. Всеки ученик може да има едно индивидуално участие и едно участие в съавторство ОБЩО в трите категории (презентация, постер, есе).

Темите за избор за всички възрастови групи са:

  1. Случайни открития в химията. Някои от най-големите научни открития са станали напълно случайно. Погрешна преценка или сгрешено изчисление в лабораторията може да струва много скъпо за изследователя, след като е инвестирал значително време, пари и усилия в неуспешно начинание. Понякога обаче, учените имат късмет и случайно откриват нов химичен елемент, полезно съединение, важно лекарство или полезен процес, които иначе биха останали неизвестни. Намерете, проучете и представете едно от тези щастливи случайни събития. Кой е направил откритието, какво се е опитвал да направи в действителност, преди всичко да се обърка и да се запише името му със златни букви в историята на най-великите човешки изобретения и открития.
  2. Значими постижения в химията. Постиженията са нещо голямо – висок резултат или голям успех, постигнат в дадена област. В химията за постижения се смятат някои открития, изобретения или резултати, които стоят в основата и развитието на тази наука. Едни от тях са много добре познати за обществото, други са известни само сред химиците, а трети дори остават забравени в миналото. Кои от постиженията са значими и защо? Намерете, проучете и представете едно от тези значими постижения в химията. Кой е неговият автор, какъв път е извървял и през какви трудности е преминал? Посочете защо конкретното постижение е значимо.
  3. Перспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето. Химията е наука, разкриваща природните богатства и процеси и е допринесла много за развитието на днешния модерен свят. Обликът на съвременния свят до голяма степен се дължи именно на големи открития на бележити химици от целия свят. Изучавайки постиженията им бихте ли могли да предположите върху какви области и теми би трябвало да работят изследователите в бъдеще и върху какви не би трябвало да работят, за да не навредят на човечеството? Бихте ли искали вие да сте учен на бъдещето и какво бихте изследвали, за да промените света така, както вие бихте искали да изглежда в бъдеще?

Линк за попълване на заявление за участие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL9fjhd0l_unffHV0gp6LVbbR0undux52U97wjOj47411MQg/viewform

Срок за подаване на заявления за участие: 18 март 2022 г. Имейл за контакт и въпроси: [email protected]

Изпратените презентации, есета и постери ще бъдат оценени от комисии в периода от 23 март до 4 април 2022 г. На 8 април 2022г. ще бъде публикуван протокол с първите 5 финалисти (по азбучен ред) по категории и възрастови групи, които на 15 и 16 април 2022г. /по предварително изработен график/ ще представят пред жури своите работи.

На 11 април 2022 г. на сайта http://www.prirodninauki.bg/ ще бъде публикувана програмата за 15 и 16 април 2022 г., като на 15 април 2022 г. ще бъдат представени есетата и постерите, а на 16 април 2022 г. – презентациите. Най-добре представените на защитата постер, есе или презентация ще бъдат отличени с покана за участие в 11-та Международна конференция по химия, организирана от Съюза на химиците в България, която ще се проведе на 23-25 юни 2022 г. в София. Учениците и техните учители ще имат възможност да представят отново пред участниците на конференцията в секция „Методика на обучението по химия“ своя постер, есе или презентация.

На 18 април 2022 г. на сайта на http://www.prirodninauki.bg/ ще бъде публикуван протокол с окончателното класиране на участниците в „Празника на химията“. Всички отличени с призови места по категории (есе, постер и презентация) и възрастови групи (5-7, 8-10 и 11-12 клас) ще бъдат отличени с награди, които ще получат допълнително по куриер.

Всички участници в „Празника на химията“ 2022 г. и техните ръководители ще получат сертификат за участие.

Необходима е онлайн регистрация за участие (задължително е всеки, регистрирал се за „Празника на химията“ да има имейл: [email protected]), попълнена декларация за информирано съгласие; декларация за публичност на резултатите и декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел, прикачени към онлайн регистрацията за участие. Есето, постера или презентацията за участие също трябва да бъдат прикачени към онлайн регистрацията за участие.

Приложение:

Линк за онлайн регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL9fjhd0l_unffHV0gp6LVbbR0undux52U97wjOj47411MQg/viewform

  1. Декларация за информирано съгласие.
  2. Декларация за публичност на резултатите.
  3. Декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел.
  4. Критерии за изработване на постер, презентация, есе.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД