Практически семинар за учители по религия

Изх. № РУО1-11090/12.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да запознаете учителите от повереното по религия от повереното ви училище с приложената покана с вх. № РУО 1-10480/ 06.04.2021 г. и програма за практически семинар, организиран от Русенска света митрополия съвместно с Русенски университет. Семинарът ще се проведе в периода 05-06.07.2021 г. в гр. Русе. Участниците ще получат квалификационен кредит.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД