Практически форум с учители от столични училища

Изх. № РУО1-9080/22.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г. РУО – София-град организира на 23.04.2021 г. практически форум с учители на тема „Прилагане на компетентностния подход с оглед повишаване на резултатите на учениците от НВО по БЕЛ и математика в VII клас и от ДЗИ – обмяна на добри практики“. Форумът ще се проведе онлайн във виртуалната зала на РУО – София-град (в платформата Zoom) от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище, като желаещите да вземат участие във форума следва подадат заявка в срок до 09.04.2021г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Sat0SPf7_2Fl-lyswnJme_2B7oyexxqioFyAzu69Stk5Gw/viewform?usp=sf_link

 

Преди датата на провеждане на форума участниците ще получат покана за присъединяване към виртуалната зала на РУО –София-град  на посочената от тях електронна поща.

 

Приложение:

  1. Програма на практическия форум.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД