Предаване на изпитните работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-31536/24.08.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

             Изпитните работи на зрелостниците от ДЗИ по български език и литература, второ ДЗИ и ДЗИ по желание, се предават в РУО – София-град – стая 512, след приключване на изпитния ден.

Припомням да обърнете внимание на зрелостниците да проверят адреса на училището, в което ще полагат ДЗИ.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-775/19.08.2022 г.

на министъра на образованието и науката)