Предложение за безплатно посещение на театрални постановки

Изх. № РУО1-11175/19.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10876/ 15.05.2020 г.  приложено Ви изпращам програмата на Сити Марк Арт Център, която включва представления, подходящи за ученическата аудитория. Предложението е във връзка с постигнато споразумение между Министерство на образованието и науката и Министерство на културата учениците да посещават безплатно театрални спектакли. Всички постановки са адаптирани и в периода, в който залите са затворени за посетители, могат да се гледат онлайн на следната платформа: cmart.bg.live

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение: програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД